Peckoltia Brachyurus L168

€0,00
Beschrijving
Categorie: Meervallen
Nederlandse naam: Peckoltia pulcher
Synoniem: Ancistrus brachyurus, Peckoltia Brachyura, Zonancistrus brachyurus, Peckoltia pulcher
L-nummer : L168
Werelddeel: Zuid amerika
Land: Braziliè