Colombo Aqua KH Test

€9,99

Beschrijving

Druppeltest voor precieze bepaling van de KH-waarde