Colombo Aqua KH Test

€9,99
Beschrijving

Druppeltest voor precieze bepaling van de KH-waarde