Het belang van een visvereniging is dat het viswater in een goede staat verkeerd en de leden met een tevreden gevoel aan de waterkant zitten. De meeste viswateren worden zwaar bevist en intensief beheerd. Een sportvisser wil vissen op wateren waar het visbestand aantrekkelijk is. In geval van slechte vangsten, ongezonde vis met als gevolgd eventuele vissterfte zal dit ten koste gaan van de reputatie van de visvereniging.

Helaas zien wij steeds vaker dat de waterkwaliteit bij visverenigingen verslechterd. Voorbeelden hiervan zijn blauwalgen, vervuild water, muggenplagen, extreme algengroei en zuurstof gebrek. Dit komt onder andere door klimaatverandering.

Het verbeteren van de waterkwaliteit begint bij het water in beweging brengen en het toevoegen van zuurstof. Dit zal uiteindelijk een positieve werking hebben op de gezondheid van het visbestand met als gevolg betere vangsten.

De Waterlelie levert grote propellerpompen en of fonteinen (verlichting optioneel) die zowel in een drijvende als een vaste opstelling kunnen worden geplaatst. Ondanks een laag verbruik zijn ze instaat grote watermassa’s in beweging te brengen én te beluchten. Wanneer een vaste opstelling vroeg in het seizoen gaat werken houdt je de kwaliteit van het water in balans.